ชื่อ - นามสกุล :นายประกอบ อินอร่าม
ตำแหน่ง :นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้บริหาร